telefon 724 015 762 mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon 724 015 762
mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin

REGULAMIN


Dyrekcja wysoko cenić sobie będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.


§ Zasady rezerwacji pobytu
Dokonanie rezerwacji pobytu odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Rezerwacji pobytu Klient może dokonać poprzez:


☑ telefoniczne zamówienie pobytu
☑ wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: w formie elektronicznej / e-mail,
☑ osobiście, poprzez pisemne zgłoszenie osoby rezerwującej na miejscu.

Zasady rezerwacji
Rezerwacja niegwarantowana zachowuje ważność do godziny 18.00 w dniu przyjazdu. Po godzinie 18.00 w przypadku nieprzybycia rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. W przypadku zamiaru późniejszego przybycia prosimy o telefoniczne powiadomienie co najmniej do godz. 12.00.

Rezerwacja gwarantowana
Aby skorzystać z rezerwacji gwarantowanej należy: dokonać wpłaty zadatku w wysokości 50 % wartości odpłatności za zamówiony pobyt na rachunek bankowy banku WBK Bank Zachodni :
44 1090 1652 0000 0001 3587 1329

 

Formy płatności za pobyt:
Dokonanie rezerwacji niegwarantowanej nie wymaga wpłacenia zadatku, jednak anulowanie przez Pokoje Gościnne "Paprocany" takiej rezerwacji po godzinie 18-ej w planowanym dniu przyjazdu uprawnia Pokoje Gościnne "Paprocany" do naliczenia kary umownej w wysokości opłaty za 1 dobę pobytu.

☑ gotówka,
☑ ważna karta płatnicza,
☑ przelew z datą płatności do 7 dni - dla stałych Klientów (pod warunkiem wpłaty zadatku 50 % wartości za zamówiony pobyt na nr konta bankowego).
Zmiana rezerwacji oraz anulowanie rezerwacji niegwarantowanej na prośbę Klienta złożoną do recepcji co najmniej na 2 dni przed dniem przyjazdu nie pociąga za sobą kosztów dla Klienta. Prośba o anulowanie lub zmianę rezerwacji wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej lub elektronicznej.

§ Doba w Pokojach Gościnnych "Paprocany"
Pokój wynajmuje się na doby, od godziny 14.00 do 11.00 dnia następnego.
Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić do godz. 10.00, w którym upływa termin najmu pokoju.
Pokoje Gościnne "Paprocany" uwzględnią życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§ Korzystanie z pokoju
Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju od 8.00 do 20.00.
Pokoje Gościnne Paprocany" mogą odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkodę w mieniu lub Gości albo szkodę na osobie Gościa, pracowników lub innych osób przebywających na obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt lub funkcjonowanie Pokoi Gościnnych "Paprocany".

§ Obowiązki. Pokoi Gościnnych "Paprocany" ma obowiązek zapewnić:
☑ warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
☑ bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
☑ profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Pokoje Gościnne "Paprocany",
☑ sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
☑ sprawną pod względem technicznym obsługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Pokoje Gościnne "Paprocany" dołożą starań, aby w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

 


§ Zasady porządkowe
Obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz.7.00 dnia następnego
Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Pokoi Gościnnych "Paprocany" nie powinno zakłócać pobytu innych Gości.
Bez zgody pracowników Pokoi Gościnnych "Paprocany" nie można przemieszczać ani przenosić wyposażenia pokoi.
Na terenie obiektu, w tym w pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, zgodnie z ustawą ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U.2015.298 j.t). Naruszenie zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na obciążenie go karą w wysokości 500,00 zł.
Pokoje Gościnne "Paprocany" mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszy zasady porządkowe niniejszego Regulaminu.

 


§ Odpowiedzialność za mienie
Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi oraz okien i pozostawić klucz w wyznaczonym miejscu(Skrzynka na klucze)
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek , żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju
Odpowiedzialność Pokoi Gościnnych "Paprocany" za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do Pokoi Gościnnych "Paprocany" regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego
Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody w imieniu Pokoi Gościnnych "Paprocany" lub mieniu Gościa niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
Pokoje Gościnne "Paprocany" nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu czy innego pojazdu należącego do Gościa, pozostawionego na parkingu.
Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, za ich zgodą będą wysyłane (na koszt odbiorcy) na wskazany adres. W przypadku braku takiej dyspozycji Pokoje Gościnne "Paprocany" przechowa te przedmioty przez okres 1 miesiąca. Po tym okresie zostaną one przekazane na cele społeczne bądź publiczne albo zutylizowane jako odpady.

 


§ Akceptacja Regulaminu
Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony na stronie internetowej www. pokoje gościnne "Paprocany" jest dostępny w recepcji i pokojach oraz jest udostępniany zainteresowanym Klientom przed zawarciem umowy w taki sposób, aby stosownie do ich życzenia mógł być przez nich przechowywany lub odtwarzany.
Dokonanie rezerwacji na pobyt w Pokojach Gościnnych "Paprocany" oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.